Skip to content Skip to footer

Meditasyonun Beyin Sağlığı ve Konsantrasyon Üzerindeki Önemli Etkileri

Meditasyon ve beyin araştırmaları ile meditasyonun beynin yaşlanmaya karşı etkisinde ve beyin hacminde önemli değişikliklere yol açtığı kanıtlanmıştır.

Beynin Yaşlanmasının Korunması

UCLA’dan bir araştırma, uzun süreli meditasyon pratiğini deneyimleyenlerin, yaşlandıkça meditasyonu pratik etmeyenlere göre daha iyi korunmuş beyinlere sahip olduğu tespit edilmiştir. Ortalama 20 yıldır meditasyon uygulayan katılımcıların beyinlerinde daha fazla gri madde hacmi olduğunu ve daha yaşlı meditasyon uygulayıcılarının genç meditasyonculara kıyasla hala bir miktar hacim kaybı olmasına rağmen, meditasyon pratiğini deneyimlememiş olanlar kadar belirgin olmadığı saptanmıştır. Çalışma yazarı Florian Kurth, “Daha önce meditasyonla ilişkilendirilen bazı bölgelerde bulunan oldukça küçük ve belirgin etkiler bekliyorduk” dedi. “Bunun yerine, aslında gözlemlediğimiz şey, meditasyonun tüm beyindeki bölgeleri kapsayan yaygın ve olumlu bir etkisi olduğu.” yönünde açıklamalarda bulundu.

Beynin “Ben Merkezi”ndeki Aktiviteyi Azalması

Yale Üniversitesi’nde gerçekleştirilen son birkaç yılda yapılan en ilginç çalışmalardan biri, farkındalık meditasyonunun varsayılan mod ağındaki (DMN) aktiviteyi azalttığını, zihin-gezinme ve kendine referanslı düşüncelerden sorumlu beyin ağı olan – a.k.a. bilimsel tabirle ” maymun aklını” yavaşlattığı açıkça görülmüştür. DMN, belirli bir şey hakkında düşünmediğimizde, zihnimiz sadece düşünceden düşünceye gittiğinde “açık” veya aktiftir. Zihinsel gezinme genellikle daha az mutlu olmakla, derin düşüncelere dalmakla ve geçmiş ve gelecek hakkında endişelenmekle ilişkilendirildiğinden, birçok insanın amacı bunu bir kenara bırakmaktır. Birkaç çalışma, meditasyonun DMN üzerindeki sakinleştirici etkisi aracılığıyla tam da bunu yaptığını göstermiştir. Ve zihin, oluşan yeni bağlantılar nedeniyle gezinmeye başlasa bile, meditasyon pratiğini uygulayanlar bu durumdan kurtulma konusunda deneyimi olmayanlara göre daha iyi oldukları görülmüştür.

Beynin Önemli Alanlarındaki Hacim Değişiklikleri Üzerindeki Etkisi

2011 yılında, Sara Lazar ve Harvard’daki ekibi, farkındalık meditasyonunun beynin yapısını gerçekten değiştirebileceğini keşfetti: Sekiz Haftalık Farkındalık Temelli Stres Azaltma’nın (MBSR), öğrenme ve hafızayı yöneten hipokampusta kortikal kalınlığı arttırdığı bulundu. Hipokampus beynin duygu düzenlemede ve kendine referans işlemede rol oynayan belirli alanlarındandır. Korku, endişe ve stresten sorumlu olan amigdala da beyin hücre hacminde de düşüşler vardı ve bu değişiklikler, katılımcıların stres seviyelerine ilişkin kendi beyanlarıyla eşleşmektedir. Bu durum da meditasyonun sadece beyni sakinleştirmediğini, aynı zamanda değiştiğini göstermektedir. Bununla birlikte öznel algımız ve duygularımız da değişmektedir. Aslında, Lazar’ın ekibi tarafından yapılan bir takip çalışması, meditasyon eğitiminden sonra, ruh hali ve uyarılma ile bağlantılı beyin bölgelerindeki değişikliklerin, katılımcıların kendilerini nasıl hissettiklerini – yani psikolojik iyi oluşlarını – iyileştirmeleriyle de bağlantılı olduğunu buldu. Bu nedenle, beyindeki aktive olmuş lekelerin mutlaka bir şey ifade etmediğini söyleyen herkes için, öznel deneyimimiz – iyileştirilmiş ruh hali ve esenlik halinin – gerçekten de meditasyon yoluyla değişebileceği görülmektedir.

Konsantrasyon ve Dikkati İyileştirmesi

Konsantrasyon sorunları yaşamak sadece çocuklara özgü bir şey değildir – ADD teşhisi konmuş olsun ya da olmasın milyonlarca yetişkini de etkilemektedir. İlginç ama şaşırtıcı olmayan bir şekilde, meditasyonun temel faydalarından biri, dikkati ve konsantrasyonu geliştirmesidir: Yakın tarihli bir araştırma, sadece birkaç haftalık meditasyon eğitiminin, GRE’nin sözel akıl yürütme bölümünde insanların odaklanmasına ve hafızasına yardımcı olduğunu bulmuştur. Aslında, puandaki artış, şaşırılacak bir şekilde yüzde 16 puana eşitti. Dikkatin güçlü bir şekilde (bir nesne, fikir veya aktivite üzerinde) odaklanması meditasyonun temel amaçlarından biri olduğu için, meditasyonun insanların işteki bilişsel becerilerine de yardımcı olması o kadar da şaşırtıcı değil – ama bilimin bunu doğrulaması oldukça önem arz etmektedir.

Yukarıda anlatılan ve araştırmalara konu olan beyin sağlığı, dikkat ve konsantrasyon üzerindeki etkisi beden sağlığımızı, çalışma verimimizi ve olaylara verilecek en doğru tepkileri temelden etkileyen faktörlerdir. Beynimizin ve beden sağlığımızın etkisi ise hayatımızın gidişatını etkilemektedir; tüm seçimlerimizden fiziksel sağlığımıza kadar hayatımızın da tüm dengelerini kurmaktadır.

Meditasyon pratiklerini uygulayarak kendiniz ve beyin sağlığınız için yeni bir hayata adım atmak niyetindeyseniz ve meditasyonu hayatınızın düzenli rutini haline getirmek için desteğe ihtiyacınız varsa, tüm yönleriyle meditasyonun anlatıldığı Mo-Store platformumuzdaki “Meditasyon Başlangıç Programı” tam da sizler için önemli ve etkili bir başlangıç olacaktır.

Okulumuzun imza niteliğindeki bu programının meditasyonu hayatınıza entegre etmek ve bütünsel anlamda sağlıklı seçimler yapmak adına dönüştürücü bir alan açması dileğimizle…

Kaynakça; 1, 2, 3, 4