Skip to content Skip to footer

Zehirli Pozitiflik

Zehirli pozitiflik nedir ve duygusal sağlığımızı nasıl etkiler? Gerçek pozitiflik ile zehirli pozitiflik arasındaki farkı keşfedin ve sağlıklı duygusal pratikler hakkında bilgi edinin.

 

“Zehirli Pozitiflik” 

Pozitiftik zehirleyici olabilir mi? Cidden!
Zehirli pozitiflik, mutlu ve iyimser bir durumu aşırı genelleyerek gerçek duygusal deneyimlerin inkâr edilmesi ve geçersiz kılınması anlamına gelir. Bu, bireylerin gerçek duygularını işlemesini ve sorunları etkili bir şekilde ele almasını engelleyebilir. Dikkate almanız gereken bazı önemli noktaları aşağıda sıralıyoruz:

1. Zehirli Pozitiflik Nedir? 

 Durum ne kadar zor veya meydan okuyucu olursa olsun, pozitif bir zihniyeti sürdürme ısrarıdır. Bu, gerçek duyguların bastırılmasına neden olabilir ve gerçek sorunları ele almada bir engel oluşturabilir.

2. Zehirli Pozitifliğin Etkileri Nelerdir?

İnsanlar gerçek duygularını gizleme baskısı hissedebilir, bu da artan stres, kaygı ve yalnızlık duygularına yol açabilir. Ayrıca duygusal anlamda gelişmeyi ve problem çözmeyi engelleyebilir.

3. Gerçek Pozitiflik ve Zehirli Pozitiflik Arasındaki Ayrım:

– Gerçek Pozitiflik: Durumların ve duyguların gerçekliğini tanır, sağlıklı başa çıkma mekanizmalarını teşvik eder ve dayanıklılığı artırır. Zorlukları kabul ederken umutlu kalmayı ve yapıcı çözümler aramayı sürdürür.
– Zehirli Pozitiflik: Olumsuz duyguları ve deneyimleri reddeder, genellikle empati ve desteğin eksikliğine yol açar. “Sadece pozitif kal,” veya “Daha kötü olabilirdi,” gibi ifadelerle kişinin deneyimini geçersiz kılabilir.

4.Terminoloji:

– “Zehirli pozitiflik” terimi yaygın olarak kullanılsa da “sahte pozitiflik” veya “zorlanmış pozitiflik” önerisi, olgunun sahte doğasını vurgulayarak daha doğru bir tanım olabilir.

5. Sağlıklı Duygusal Pratikler:

 -Duyguların Doğrulanması: 
Kendinizin ve başkalarının duygularını kabul edin, doğrulayın. Bazen “iyi” olmamak sorun değildir.
 – Duygusal Dengenin Önemi:
Zorlukları inkâr etmeyen veya olumsuzluğa kapılmayan dengeli bir perspektif sürdürmeye çalışın. Bu, zorlukları kabul etmeyi, aynı zamanda çözümler aramayı ve umudu korumayı içerebilir.
 – Gerçek Destek ve Empati:
Başkalarına gerçekten destek sunarak empati gösterin. Ve onları dinleyin, erken bir şekilde iyi tarafından bakmaya zorlamayın.

 

Ana fikir;

gerçek deneyimleri ve duyguları reddeden yüzeysel pozitifliğe başvurmaktansa, duyguların yargılanmadan ele alındığı, yapıcı bir ortam yaratmaktır.

-Zihinsel ve Duygusal Olgunluğun Önemi

Tüm bunlarla birlikte eğitimli ve ehlileştirilmiş bir zihin için “hatalar” veya “sorunlar” yoktur – sadece olaylar vardır. Ve tüm olaylardan bir sonuç çıkarılıp, yeni bir farkındalık yaratılabilir. Böylece hem zihinsel hem de duygusal olgunluğa erişilebilinir.

 

“Zehirli pozitiflik” zayıf, sahte bir pozitif bakış açısıyla gerçeği görme eğilimidir.

Bu, kötü bir durumu gerçekten o kadar da kötü değilmiş gibi düşünmeye ya da geçip gideceğine kendini inandırmaya çalışmak anlamına gelir.

Ancak, “zehirli pozitiflik” terimi bizce bir oksimoron. Gerçekten pozitif olsaydı, asla zehirli olamazdı.

“Sahte Pozitiflik”

Dolayısıyla Zehirli Pozitiflik aslında birinin sahte pozitiflik sergilediği tutumu ifade eden “Sahte Pozitiflik” olarak adlandırılmalı.

Çözüm;

Zorluklar karşısında duyguları yargılamadan, dengeli bir perspektifle sağlıklı başa çıkma mekanizmalarını geliştirebilme becerisi kazanmak için

düzenli meditasyon pratiği edinin.

Meditasyonu sizlere her yönüyle aktarabilmek için, Ezgi Sorman’ın yirmi yılı aşkın meditasyon eğitmenliği ve araştırmacılığı ile yaratıcı kaynaklarımızı birleştirdik. Böylece okulumuzun imza niteliğindeki eğitimini oluşturduk: Meditasyon 360 (diğer adıyla Başlangıç) Programı.

Bu Program;

Vedalaşmanız gerekenlerle vedalaşacak, hayatınızda tutmanız gerekenleri tutacak gücünüz olsun diye var. 

İç dünyanızı daha iyi tanıyın ve özünüze; evinize dönebilin diye var.

Yuvanıza dönmek, içten içe tüketen zehirli- sahte pozitifliği bırakmak, hakikati bilgelikle kucaklamak için Meditasyon 360 Programı’nda buluşalım.

İncelemek ve edinmek için tıklayın.

 

Kaynak: Ezgi Sorman