Skip to content Skip to footer

Gerçek Olan Tek Şey

Pek çok insan birliğin ışıltılarını görmüştür, ama bu, orada sonsuza dek yaşamakla aynı şey değildir. Birliğin parıltısı doğayla bütünleşmek gibi görünebilir, ama otizmin tersine tecrübe pozitiftir. Nefis genişler ve daha üst mertebede bir vizyona ulaşır. Bir şeyi sezmek yerine o şey olursunuz. Yedinci aşama empatinin en üst formunu getirir.

Birliğin zıttı ikiliktir. Günümüzde, gerçeğin iki etkin versiyonu insanlar tarafından kabul edilmektedir. Versiyon bir: Sadece maddesel dünya vardır ve fizik kanunlarına uymayan hiçbir şey gerçek olamaz. Versiyon iki: İki gerçek vardır. Dünyasal ve Tanrısal. 

Versiyon bir, laik bir görüştür ve dindar insanlar bile günlük hayatlarında bu görüşü benimserler. Ancak aynı zamanda, materyalizme tam anlamıyla inanmak pek çok sebepten dolayı kabul edilemez olmuştur. Tanık olunan mucizeleri, ölüme yakın tecrübeleri, vücut dışı tecrübeleri, cevaplanan duaları ve en önemlisi, bütün fizik kurallarına karşı olan kuantum dünyayı açıklayamaz. 

Versiyon iki o kadar katı değildir. Ruhani tecrübelere ve mucizelere açıktır. Tanrı’nın sesini duymak, Meryem Ana’yı görmek ve ışığa girmek mümkündür. Ancak bu tecrübeler yine de maddi dünyaya dokunmaz. Hayatınızda hem Tanrı’ya hem de Mercedes arabanıza kendi seviyelerinde yer verebilirsiniz. Başka bir deyişle ikilik mevcuttur.

Hristiyanlık başta olmak üzere pek çok din, Tanrı’nın sadece inanç, dua, ölüm ve azizlerin yardımı ile ulaşılabileceğini belirtir. Ancak, vücut, zihin ve ruh arasındaki bölünmeleri tedavi ettiğimiz an, ikilik kaybolur. İkilik, ayrılığın farklı bir ifade şeklidir ve ayrılık durumunda illüzyon ortaya çıkar. Buhar ve buz, gün ışığı ve elektrik, kemik ve kan bir formu bir diğerine çeviren transformasyon kanunlarını öğreninceye kadar tamamen farklı görülen şeylerin örnekleridir. Bu, vücut ve ruh için de geçerlidir. Transformasyon kanunlarının görünmez, ölümsüz ve vücudu olmayan ruh olduğunu öğreninceye kadar, ayrılıkta daha farklı olamazlar.

Hindistan’da Vedanta olarak bilinen ve binlerce yıl öncesine dayanan bir birlik geleneği vardır. Vedanta’nın tam karşılığı, Vedaların (eski Hindu yazıtları) sonu demektir. Artık hiçbir kutsal kitap size yardımcı olamaz ve saf bilinçlilik doğar. Bir mürit hocasına sormuş;

“Tanrı’nın gerçek olduğunu nereden biliyorsunuz?” Hoca cevap vermiş:

“Etrafıma bakıyorum ve yaratılışın doğal ahengini görüyorum. En basit şeylerde bile inanılmaz bir güzellik var. Evrenin sonsuz majestesi önünde kendimi hayatta ve yaşıyor hissediyorum. Ne kadar derinden bakarsam, yaratılışın üstünlüğünü o kadar daha iyi anlıyorum. Daha neye ihtiyacım olabilir ki?”

“İyi, ama bunların hiçbiri bir şey ispatlamaz ki?”

“Bunu söylüyorsun, çünkü gerçekten bakmıyorsun. Eğer bir dağa veya bir buluta şüphelerinin esiri olmadan bir dakika bile bakabilirsen, Tanrı’nın ispatı hemen ortaya çıkacaktır.”

“O zaman bana neyin ortaya çıktığını söyleyin. İkimiz de aynı gözlere sahibiz.”

“Basit, bölünmemiş, doğmamış, sonsuz, bir taş kadar somut, sınırsız, bağımsız, kolay incinmez, mutluluk dolu ve her şeyi bilen bir şey.” 

“Siz bütün bunları görebiliyor musunuz? O zaman benim vazgeçmem gerekecek, çünkü böylesine bir harikalığı idrak etmem imkânsız.”

“Hayır, yanılıyorsun. Sonsuzluğu her yönde görürüz, ancak onu uzay ve zaman dediğimiz küçük parçalara ayırmayı tercih ederiz. Sana ümit vermesi gereken tek şudur: Tanrı’nın en büyük özelliği, her şeyi seninle paylaşmak istemesidir.”

Eğer Tanrı kendisini bizimle paylaşmak ister ve biz de bunu kabul edersek bütünlük aşamasına ulaşmış oluruz. Vedanta’nın genel prensibi çok basittir. İkilik sonsuza ulaşamayacak kadar zayıftır. Her günah zamanla bir sona ulaşır ve her zevkten bıkılır. Vedanta’ya göre gerçek olan tek sey sonsuz mutluluk bilinçliliğidir (Sat Chit Ananda). Bu kelimelerin vaat ettiği sudur; geçicinin süresi bittiği zaman süresiz beni bekler, mutluluk zevkten öte olur ve uykudan uyanırız. Bu sadelik içinde bütün ikilik düşünceleri çöker ve illüzyonun perde arkasındaki birliği ortaya çıkarır. 

Hakikat ile güçlü, derin ve sarsılmaz bir bağ için düzenli meditasyon pratiği edinin.

Okulumuzun imza eğitimi, Meditasyon Başlangıç Programı’na MO Store’dan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Tanrıyı Tanımak – sayfa 300-302, Deepak Chopra