Skip to content Skip to footer

Tanrısal Öğretmen Kimdir?

“Tanrısal öğretmen, Tanrısal düşünce ve davranıştan olandır.”

Büyük üstad Yogi Bhajan’ın bu sözü hem spiritüel eğitmen olarak kendim için hem de birer spiritüel eğitmen olarak yetiştirdiğim öğrencilerime akıttığım eğitim için çok değerli ve önemli bir kıstas.

Spiritüel bir eğitmen;

düzenli meditasyon pratiğiyle,

karanlıklarıyla yüzleşerek ışığını yükseltmeden,

her olana eşit mesafede kalarak “dingin tanık” olmayı deneyimlemeden,

duygularını, düşüncelerini, deneyimlerini yargılamamayı öğrenmeden,

ana yerleşerek sağlıklı seçim yapma mekanizmasını kavramadan,

yani meditasyonun değerini kendi hayatında idrak etmeden

meditasyonu öğretemez; öğretmemelidir de…

Çünkü öğrendiklerini ve öğrettiklerini içselleştirmemiş, hayatına ve seçimlerine yansıtamamış, zihninde salt bilgi olarak kalmış ve aktardıklarının derin idrakine varamamış bir kişi “spiritüel eğitmen” vasfında değildir.

Bu nedenledir ki, 11 yıldan bugüne dek verdiğim “Meditasyon Eğitmenleri Eğitimine”, özel olarak ve özenle seçerek kabul ettiğim öğrencilerime Öz kaynakla bağlarını güçlendirmeleri, bilincin yüksek boyutlarını deneyimlemeleri için alan sunuyorum.

Zira deneyim, içselleştirmenin ve sonrasında öğretebilmenin en belirleyici adımlarından.

“Planların bir yıl ise pirinç ek, on yıl ise ağaç dik, yüzyılsa insan yetiştir.” demişler.

Benim ışık yılı planlarım var.

Ve bunun için nasıl bir enerjiye ihtiyaç olduğunu ancak sessizce kalplerinde anlayanlar bilir.

Destek olmak isteyenler beni kendi gündemlerini, geçmiş yaralarını, gelecek kaygılarını işin içine katmadan dinleyerek başlayabilir.

Kendinizin gurusu, hocası, şifacısı, ışığı, mentoru olma becerisi kazanmak için de düzenli meditasyon pratiği edinin.

Meditasyon Başlangıç Programı ile meditasyonu günlük hayatınızın bir rutini haline getirebilecek, mekaniğini ve faydalarını da derinden kavrayacaksınız.

Okulumuzun imza eğitimi olan bu programa MO Store’dan ulaşabilirsiniz.

Yazar: Ezgi Sorman