Skip to content Skip to footer

Meditasyon ve Yaratıcılık: Bazı İlk Kanıtlar!

Son bir buçuk yıl içinde, meditasyonun yaratıcılığı geliştirdiğine dair güncel bir kanıt olup olmayacağı defalarca soruldu.

Hollanda Leiden Üniversitesi’ndeki araştırmacıları olan Lorenza Colzato, Ayça Öztürk ve Bernhard Hommel bu soruyu ele almak için ilk adımı attıklarını görmek heyecan verici. Makale açık erişimli olarak Journal Frontiers in Psychology’de “Meditasyon pratiğini uygulamak için meditasyon: odaklanmış dikkat ve açık izleme eğitiminin yakınsak ve farklı düşünme üzerindeki etkisi” yayınlandı.

İki Tür Meditasyon

Araştırmacılar bu makalede, iki tür meditasyonun yakınsak ve farklı düşünme üzerindeki etkisini karşılaştırdıkları bir çalışma bildirmişlerdir. İki meditasyonun sınıflandırılmasında Antoine Lutz ve çalışma arkadaşları tarafından 2008’de “Meditasyonda dikkat düzenleme ve izleme” makalesinde önerilen bir ayrımı izlerler [pdf].

İlk meditasyon türü, odaklanma ve dikkati sürdürme yeteneğini eğitmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan meditasyonları etiketleyen odaklanmış dikkat (FA) olarak adlandırılır. Tipik olarak, bir meditasyoncu, diğer tüm iç veya dış duyumlar pahasına, örneğin kişinin kendi nefes alma hissi gibi, tüm dikkatini seçilmiş bir nesneye odaklamak için pratik eder.

Bu, ikinci bir tür olan açık izleme (OM) ile karşıttır. Meditasyona bu yaklaşımda, tüm iç ve dış duyumlar, belirli nesnelere veya duyumlara odaklanmadan aynı açıklıkla yaşanır.

Çalışma: Meditasyon ve Yaratıcılığı Araştırmak

Çalışmada, orta düzeyde meditasyon deneyimine sahip 19 katılımcıdan FA-meditasyona veya OM meditasyona katılmaları istendi ve daha sonra yakınsak düşünmeyi ve farklı düşünmeyi test eden iki görev üzerinde test edildi. Yakınsak düşünme görevinde katılımcılardan ilgisiz üç kelime için bir ortak bulmaları istendi. Örneğin, zaman, saç ve esneme kelimeleri sunulduğunda olası bir cevap “uzun” olurdu. Farklı düşünme görevinde katılımcılardan ortak ev eşyaları (ör. tuğla, ayakkabı, gazete) için mümkün olduğunca çok kullanım alanı listelemeleri istendi.

Bir yaratıcılık modeline göre, yakınsak ve farklı düşünme modları insan yaratıcılığının farklı bileşenlerini temsil eder: Birincisi, belirli bir soruna olası bir çözüm üretme süreci; ikincisi ise birden fazla çözümün doğru olduğu, birçok yeni fikrin üretilmesine izin olan bir süreçtir.

Bulgular: OM-Meditasyonu Yaratıcılığı Artırdı

Alternatif Kullanım Testi: Bir tuğla için kaç kullanım alanı listeleyebilirsiniz?

Hipotezde belirtildiği gibi, sonuçlar meditasyoncuların OM meditasyonu ile etkileşime geçtikten sonra farklı düşünmede geliştiğini açıkça göstermiştir.

Başka bir deyişle, meditasyoncular zihinlerini tüm ortaya çıkan düşüncelere, duygulara ve duyumlara dengeli bir şekilde açmayı uyguladıktan sonra, muhtemelen zihinlerini daha esnek bir şekilde meşgul etmenin bir sonucu olarak, yaygın nesnelerin yeni şekillerde nasıl kullanılabileceği konusunda daha fazla fikre eriştiler.

Farklı Meditasyonların Farklı Etkileri Vardır

Bu sonuçlar bize en az iki şey söylüyor. İlk olarak, meditasyonun farklı yolları bilişsel işlem modumuzu farklı şekillerde etkiler. İkincisi, dikkatimizin daha eşit dağıtıldığı OM meditasyonu ile uğraşmak, daha çeşitli ve farklı fikirler üretmeyi kolaylaştırır ve böylece daha esnek veya yaratıcı zihin durumlarına katkıda bulunabilir.

Peki Yaratıcılık Nedir?

Yakınsak ve farklı düşünme modelinin yaratıcılığa nasıl yaklaşıldığının birkaç yolundan sadece biri olduğunu ve yaratıcılığın bu şekilde yakalanmayan diğer birçok yönü olduğunu belirtmek gerekir. Bu heyecan verici konuya ilk adım olarak, sonuçlar kesinlikle cesaret vericidir. 

Yazar: Dr Peter Malinowski

Tarih: 2012-05-05

 

Kaynakça; 1, 2, 3